Tiszteletbeli konzul fő tevékenysége

Magyarország Tiszteletbeli Konzulátusának célja Magyarország és a Tiszteletbeli Konzulátus hatáskörébe tartozó oroszországi régiók közötti gazdasági, kereskedelmi és kulturális kapcsolatok megerősítésének és fejlesztésének elősegítése.

Az 1963. április 24-én elfogadott Bécsi egyezmény a konzuli kapcsolatokról, valamint a 2/1995. számú KÜM rendelet a tiszteletbeli konzulok küldéséről és fogadásáról és a 4/1995. számú KÜM utasítás alapján a Tiszteletbeli Konzul feladatai az alábbiak szerint foglalhatók össze:

 • A nemzetközi jog által megengedett keretek között védelmezi Magyarország, Magyarország állampolgárai, jogi személyei és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei érdekeit a fogadó államban;
 • Előmozdítja a kétoldalú kereskedelmi, gazdasági, idegenforgalmi, kulturális és tudományos kapcsolatok fejlesztését;
 • Az összes megengedett eszköz segítségével beszerzi és tanulmányozza az információt a fent említett kapcsolatokról, és erről jelentést tesz a Külügyminiszternek, valamint felvilágosítást ad az érdekelt személyeknek;
 • A fogadó ország jogszabályainak megfelelően védelmezi Magyarország, Magyarország állampolgárai, jogi személyei és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei érdekeit a hagyatéki ügyekben a fogadó ország területén;
 • A fogadó ország jogszabályainak megfelelően ellátja a kiskorú és cselekvőképtelen magyar állampolgárok érdekvédelmét, különösen, ha rájuk vonatkozóan gyámság, gondnokság elrendelése szükséges;
 • A fogadó állam gyakorlatának és szabályainak figyelembevételével biztosítja a magyar állampolgárok képviseletét, illetve kellőképpen biztosítja képviseletüket a fogadó állam hatósága, bírósága előtt az ideiglenes intézkedések megtétele céljából azokban az esetekben, ha jogaikat és érdekeiket távollétük vagy egyéb okok miatt nem tudják időben megvédeni.
 • Segítséget és támogatást nyújt a magyar állampolgárok, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére;
 • Segítséget nyújt a magyar felségjelű folyami és tengeri hajóknak valamimt az akkreditáló országban lajstromozott légi járműveknek és személyzetüknek;

Ezen túlmenően Magyarország Tiszteletbeli Konzulátusa tervezi azt, hogy:

 • Segítséget nyújt a magyar üzletembereknek, tudósoknak, művészeknek a Tiszteletbeli Konzulátus hatásköréhez tartozó területen tartott prezentációk, műszaki-tudományos kiállítások, konferenciák, fórumok, üzletember-találkozók szervezésében valamint azok részvételében.
 • Segít a Magyarország és OF természetes személyeinek és oktatási intézményeinek az oktatási csereprogramok szervezésében.
 • Támogatja a Magyarország és a Tiszteletbeli Konzulátus hatásköréhez tartozó területen található régiók kezdeményezéseit kulturális – oktatási együttműködés terén. Hozzájárul a művészeti kiállítások, tudományos konferenciák, fesztiválok szervezésében, valamint megtartásán.
 • Elősegíti a magyar cégek turisztikai aktivitását a Tiszteletbeli Konzulátus hatásköréhez tartozó területen található oroszországi régiókban.
 • Segíti a Tiszteletbeli Konzulátus hatásköréhez tartozó régióbeli delegációkat és magánszemélyeket magyarországi kiutazásaik szervezésében.
Powered by TreeGraph